Terug

Nieuws overzicht

Gezondheidsrisico's van blootstelling aan rook bij Lithium-ion batterijbranden

Oplaadbare lithium-ion batterijen worden in onze moderne maatschappij op steeds grotere schaal gebruikt, met toepassingen in o.a. mobiele telefoons, laptops, spelcomputers, digitale camera's, elektrisch gereedschap, elektrische fietsen en auto’s. Bovendien zijn de batterijen de afgelopen jaren krachtiger en groter geworden.

Lees meer


Zelf geplukte paddenstoelen kunnen zeer ernstige vergiftiging veroorzaken!

Het NVIC is in 2020 al geraadpleegd over zes patiënten die ziek werden na het eten van een maaltijd met zelf geplukte paddenstoelen. Momenteel zijn er weer veel paddenstoelen te vinden in bossen, parken en bermen. Het NVIC verwacht dan ook dat het aantal vergiftigingen door paddenstoelen als maaltijd de komende tijd nog gaat stijgen.

Lees meer


NVIC jaaroverzicht 2019: Succesvolle uitbreiding calamiteitenvoorraad antidota en meer vergiftigingen met lachgas en 3-MMC

De uitgebreide voorraad antidota voor de behandeling van zeldzame vergiftigingen blijkt een succes, meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht, in hun Jaaroverzicht over 2019. Ook opvallend is de stijging van gezondheidsklachten na recreatief lachgasgebruik en de toename van het aantal vergiftigingen met de nieuwe psychoactieve stof (NPS) 3-MMC. Ook in 2019 werd weer vaker melding gedaan van (kleinschalige) bedrijfsongevallen.

Lees meer


“Brandblaren” door de reuzenberenklauw - Kennis kan veel ellende voorkomen

Iedere lente en zomer ontvangt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) vragen over de huideffecten door de reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) (foto 1). Kennis over het mechanisme achter deze toxische reactie kan veel ellende voorkomen. De huideffecten treden alleen op als na contact met het sap van de berenklauw de huid wordt blootgesteld aan zonlicht.

Lees meer


Invloed van de corona pandemie op acute vergiftigingen gemeld aan het NVIC

Het nieuwe coronavirus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, dook eind 2019 voor het eerst op in China, en heeft zich inmiddels over de hele wereld verspreid. In Nederland is het leven sterk veranderd door de maatregelen die zijn ingesteld om verspreiding van het virus tegen te gaan: veel mensen blijven thuis, houden afstand van elkaar en wassen vaker de handen. De gevolgen van deze maatregelen zijn ook merkbaar bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Lees meer


Nieuwe knop voor veterinaire informatie op www.vergiftigingen.info

Dierenartsen krijgen vanaf vandaag hun eigen ingang naar veterinaire toxicologische informatie via de nieuwe knop ‘Veterinaire informatie’. Voor humane artsen blijven de bestaande opties ‘Bereken ernst’ en ‘Humane informatie’ beschikbaar.

Lees meer


Adrenaline auto-injector: Ongeluk treft vaak kind

Het NVIC wordt gemiddeld 17 keer per jaar geraadpleegd voor advies bij prikaccidenten met een adrenaline auto-injector. Opvallend is het relatief grote aantal kinderen van 12 jaar of jonger dat hierbij betrokken is.

Lees meer


Slokje allesreiniger op? Gelukkig weet het NVIC of dat gevaarlijk is!

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om het NVIC te vertellen wat er in hun chemische producten zit. Het NVIC gebruikt deze informatie om medische hulpverleners goed te kunnen adviseren over de gevolgen van een vergiftiging. Bijvoorbeeld als een kind uit nieuwsgierigheid een slokje uit een fles allesreiniger neemt. Het NVIC wordt dagelijks ongeveer 40 keer gebeld over blootstellingen aan chemische producten, zoals huishoudproducten, doe-het-zelf producten en bestrijdingsmiddelen.

Lees meer


December-feestintoxicaties; knoopcelbatterijen, kerstplanten, chocolade, nepsneeuw, vuurwerk en nog

Het is weer de feestelijke decembermaand! Een periode waarin ook bij het NVIC een gezellige sfeer hangt. De medewerkers bemannen bij de kerstboom de 24/7 telefoonlijn om alle vragen over vergiftigingen te beantwoorden. In december beantwoordt het NVIC, behalve de normale intoxicatievragen, ook veel vragen over feestdag-gerelateerde vergiftigingen; de ‘feestintoxicaties’.

Lees meer


Verschillen in acute vergiftigingen tussen regio's

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is het enige vergiftigingen-informatiecentrum in Nederland. Het dient als landelijke vraagbaak voor artsen en andere professionele hulpverleners voor informatie over de effecten en behandeling van acute vergiftigingen. In het NVIC-Jaaroverzicht worden ieder jaar de vergiftigingen beschreven waarover het NVIC werd geraadpleegd en de trends die daarbij werden gesignaleerd. Deze gegevens betreffen heel Nederland, zonder onderscheid op provincie of regio. De Jaaroverzichten zijn te downloaden via: https://www.umcutrecht.nl/subsites/nationaal-vergiftigingen-informatie-centrum-nvic/jaaroverzichten

Lees meer