Terug

Contact

Acute vergiftigingen

Zowel telefonisch als via internet kunnen professionele hulpverleners bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informatie opvragen over acute vergiftigingen. Het NVIC is bereikbaar via:
030-274 8888 (24 uur per dag en 7 dagen in de week) en
Vergiftigingen.info

Particulieren met vragen over vergiftigingen worden geadviseerd contact op te nemen met hun behandelend arts. 

Aanleveren productinformatie

Bedrijven met vragen over de notificatie van productinformatie bij het NVIC kunnen mailen naar: productnotificatie@umcutrecht.nl
of telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het NVIC:
088-755 8561

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het NVIC via e-mail (nvic@umcutrecht.nl), schriftelijk (NVIC, Huispostnummer B.00.118, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht) of telefonisch:
088-755 8561