Terug

Nieuws overzicht

Slokje allesreiniger op? Gelukkig weet het NVIC of dat gevaarlijk is!

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om het NVIC te vertellen wat er in hun chemische producten zit. Het NVIC gebruikt deze informatie om medische hulpverleners goed te kunnen adviseren over de gevolgen van een vergiftiging. Bijvoorbeeld als een kind uit nieuwsgierigheid een slokje uit een fles allesreiniger neemt. Het NVIC wordt dagelijks ongeveer 40 keer gebeld over blootstellingen aan chemische producten, zoals huishoudproducten, doe-het-zelf producten en bestrijdingsmiddelen.

Lees meer


Verschillen in acute vergiftigingen tussen regio's

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is het enige vergiftigingen-informatiecentrum in Nederland. Het dient als landelijke vraagbaak voor artsen en andere professionele hulpverleners voor informatie over de effecten en behandeling van acute vergiftigingen. In het NVIC-Jaaroverzicht worden ieder jaar de vergiftigingen beschreven waarover het NVIC werd geraadpleegd en de trends die daarbij werden gesignaleerd. Deze gegevens betreffen heel Nederland, zonder onderscheid op provincie of regio. De Jaaroverzichten zijn te downloaden via: https://www.umcutrecht.nl/subsites/nationaal-vergiftigingen-informatie-centrum-nvic/jaaroverzichten

Lees meer


Koolmonoxide: een sluipmoordenaar

Buiten wordt het steeds kouder en dus gaan de ramen dicht en de kachels weer aan: de ideale omstandigheden voor een koolmonoxidevergiftiging.

Lees meer


Pluk geen paddenstoelen voor de maaltijd in verband met mogelijke vergiftiging!

Ieder jaar wordt het NVIC geraadpleegd over mensen die ziek worden na het eten van een maaltijd met zelfgeplukte paddenstoelen. Dit jaar zijn er al 9 meldingen geweest over 12 patiënten met een paddenstoelvergiftiging. Enkele van deze patiënten hebben zeer ernstige symptomen ontwikkeld, waaronder leverfalen. Helaas beseft niet iedere paddenstoelverzamelaar dat er gezondheidsrisico's zijn verbonden aan het wildplukken van paddenstoelen.

Lees meer


NVIC Jaaroverzicht 2018: Meer bedrijfsongevallen en vergiftigingen met lachgas

Het aantal bedrijfsongevallen met chemische stoffen stijgt, meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht, in hun jaaroverzicht over 2018. Opvallend is ook dat recreatief lachgasgebruik vaker tot problemen leidt. Verder leidt een nieuw ratten- en muizengif met de stof alfachloralose tot meer vergiftigingen, vooral bij honden.

Lees meer


Chloortabletten: gebruik en gevaren

Zwemband

Als het weer warmer wordt, worden de buitenzwembaden weer gevuld. De wat grotere zwembaden voor particulier gebruik worden vaak eenmalig gevuld met water, waarna het zwembad een langere periode wordt gebruikt.

Lees meer


Overlast door de eikenprocessierups

eikenprocessierupsen

De kranten staan er vol mee en vele mensen en dieren hebben er last van: de brandharen van de eikenprocessierups!

Lees meer


Meer vergiftigingen met ratten- en muizengif op basis van alfachloralose

Jarenlang bevatten ratten- en muizengif vooral anticoagulantia (bloedverdunners). Steeds vaker gaat het tegenwoordig echter om alfachloralose bevattende producten. Dit is een heel ander type middel dat vooral effecten op het centraal zenuwstelsel heeft en bij een vergiftiging een andere behandeling vergt. Het is dus belangrijk om bij inname van ratten- en muizengif goed na te gaan om welk product het precies gaat.

Lees meer


Methanol-intoxicatie na werken in een illegaal drugslaboratorium

In Nederland worden op grote schaal drugs geproduceerd in illegale drugslaboratoria. Het woord “laboratoria” is nogal misleidend, omdat het meestal gaat om productie onder ongecontroleerde omstandigheden door ongekwalificeerd personeel in loodsen, fabrieken, schuren of zelfs woningen. Daarbij worden veel verschillende chemicaliën gebruikt, die vaak in grote hoeveelheden onbeschermd worden opgeslagen en verwerkt. Dit kan tot gevaarlijke situaties voor de productiemedewerkers en de omgeving leiden. Recent werd het NVIC in dit kader geraadpleegd over een aantal opmerkelijk ernstige methanolvergiftigingen.

Lees meer


De verkrijgbaarheid van antidota en antisera is uitgebreid

Net als de antisera en de stralingsantidota zijn de elf nieuwe antidota 24/7 te bestellen via het NVIC. De nieuwe antidota zijn werkzaam tegen vergiftigingen met toxische alcoholen/glycolen, amanieten (paddenstoelen), digoxine, methotrexaat, anticholinergica, metalen, organofosfaten en cyanide.

Lees meer