Terug

Meer bijwerkingen bij nieuwe anti-vlooienmiddelen (isoxazolines)

Meer bijwerkingen bij nieuwe anti-vlooienmiddelen (isoxazolines)

Deze middelen, met namen eindigend op -laner, zoals fluralaner en sarolaner, geven vaker neurologische bijwerkingen blijkt uit recent onderzoek. Bij gebruik hiervan treden vaker spiertrekkingen, sedatie en excitatie op.

Het NVIC en het Veterinary Poisons Information Service (VPIS) in Londen hebben samen een artikel gepubliceerd over hun meldingen over honden en katten die neurologische excitatie, vooral spiertrekkingen en ataxie ontwikkelden na gebruik van isoxazoline insecticiden bevattende antivlooien- en antitekenproducten. Deze neurologische effecten blijken soms pas meer dan een dag na de blootstelling op te treden waardoor de associatie kan worden gemist. Mogelijk worden deze neurologische bijwerkingen hierdoor minder vaak gerapporteerd dan dat ze in werkelijkheid voorkomen.

Bijwerkingen (vergiftigingsverschijnselen) kunnen laat optreden

Sinds 2014 zijn isoxazoline insecticiden toegelaten op de Nederlandse markt. Ze worden toegepast ter voorkoming en behandeling van vlooien-, luizen-, en tekeninfestaties. Voor honden en katten zijn er kauwtabletten en spot-on producten beschikbaar. Volgens de bijsluiter van deze producten geven fluralaner en de andere -laners bij voorgeschreven gebruik weinig bijwerkingen. Uit de meldingen bij het NVIC en VPIS blijkt dat bij honden en katten neurologische symptomen zowel (langdurige) sedatie als excitatie binnen enkele uren na toediening kunnen ontstaan, echter soms ook pas meer dan een dag later (24 tot 36 uur na toediening van het anti-vlooien- en anti-tekenmiddel). Incidenteel werden ook epileptische insulten waargenomen. Deze symptomen ontstonden zowel na therapeutische doseringen als na overdoseringen. Mogelijk worden deze neurologische bijwerkingen hierdoor minder vaak gerapporteerd dan dat ze in werkelijkheid voorkomen.

Werking isoxazoline insecticiden

Isoxazoline insecticiden remmen specifiek GABA- en glutamaat gemedieerde chloor kanalen in het zenuwstelsel van insecten. Sommige honden en katten ontwikkelen neurologische excitatie verschijnselen na gebruik van deze insecticiden. Deze effecten c.q. bijwerkingen kunnen verklaard worden door remming van de GABA gemedieerde chloor kanalen in het centrale zenuwstelsel wat doet vermoeden dat isoxazolines bij sommige dieren minder specifiek werken dan gehoopt. Hoe vaak deze bijwerking voorkomt, de incidentie, is niet goed bekend.

Lees het volledige artikel over dit onderzoek hier: [Neurological adverse effects of isoxazoline exposure in cats and dogs. Veterinary Record. 2024 Bates N., Dijkman MA, Edwards JN., 2024 DOI: 10.1002/vetr.4149 ]

Meldt vermoeden van bijwerkingen bij CBG diergeneesmiddelen

Om een betere inschatting te kunnen maken op de kans om neurologische verschijnselen te ontwikkelen en de ernst van deze symptomen is het belangrijk dat individuele cases gemeld worden bij de juiste instantie. Dit is Nederland het College ter beoordeling van Geneesmiddelen: Home | Diergeneesmiddeleninformatiebank | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

NVIC geeft toxicologische informatie via www.vergiftigingen.info

Om u te helpen bij de inschatting van ernst en het in te stellen beleid na blootstelling aan de verschillende isoxazoline insecticiden heeft het NVIC een monografie over isoxazoline insecticiden gemaakt. De monografie bevat naast veterinaire ook humane informatie. Deze insecticiden, t. w. afoxolaner, fluralaner, lotilaner en sarolaner zijn online beschikbaar via www.vergiftigingen.info .

Spiertrekkingen na gebruik van een -laner insecticide (isoxazolines)? Meldt dit bij het CBG-MEB.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet