Terug

Nieuw op Vergiftigingen.info. Producten die in 2023 beschikbaar zijn gekomen

Nieuw op Vergiftigingen.info. Producten die in 2023 beschikbaar zijn gekomen

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is het kenniscentrum voor de klinische toxicologie in Nederland. Voor vragen over acute vergiftigingen zijn wij 24/7 telefonisch bereikbaar. Daarnaast is onze website vergiftigingen.info een belangrijke bron van informatie voor medische professionals.

Op deze website komt regelmatig nieuwe informatie beschikbaar. In dit bericht wordt een selectie van nieuwe stoffen en producten in 2023 besproken.

Op vergiftigingen.info is informatie te vinden over allerhande plantensoorten. De toxiciteit van veel plantensoorten wordt uitgebreid per geslacht of familie beschreven. Ook zijn er groepsdocumenten met uiteenlopende plantensoorten die overeenkomstige klachten veroorzaken. In 2023 is het document 'Planten, voornamelijk lokale effecten' opgesplitst in Planten, voornamelijk GI-effecten, Planten, oxalaten bevattend (overige soorten)' en Planten, overige lokale effecten, om zo nog specifieker en overzichtelijker de te verwachten klachten bij blootstelling aan verschillende plantensoorten weer te geven.

Ook is er in 2023 informatie over botulisme op vergiftigingen.info beschikbaar gekomen. Botulisme wordt veroorzaakt door de gifstoffen van een bacterie, Clostridium botulinum. In Nederland is botulisme bij mensen zeer zeldzaam. Mensen kunnen botulisme o.a. oplopen door het eten van onjuist ingemaakt of bewaard, besmet voedsel of door contact met dode vissen en dode watervogels. Baby’s, tot 1 jaar oud, kunnen botulisme ook oplopen door het binnenkrijgen van de bacterie via honing.

Informatie over intoxicaties met letrozol is nu ook online beschikbaar. Letrozol is een aromataseremmer die voornamelijk wordt gebruikt voor de behandeling van hormoongevoelige borstkanker.

Verder is er nieuwe informatie over kauwgom (kauwgum) beschikbaar. De gebruiker kan op de website snel zien welke eventuele problemen op kunnen treden na ingestie, en waar men op moet letten. Voor veterinaire artsen is het bijvoorbeeld van belang na te gaan welke zoetstof in de kauwgom wordt gebruikt. Met name honden zijn erg gevoelig voor de veelgebruikte zoetstof xylitol, zij kunnen er hypoglykemie en leverschade van krijgen.

Blootstelling aan lijmen en kitten komt regelmatig voor. Er was al een groepsdocument beschikbaar met informatie over de gevolgen van blootstelling aan allerhande soorten lijmen en kitten. Voor twee typen lijmen en kitten uit dit groepsdocument waarover het meest telefonisch contact werd opgenomen, te weten cyanoacrylaatlijmen en polyurethaanlijmen en -kitten, zijn in 2023 zelfstandige documenten geschreven. Zo hoeft er niet meer gezocht te worden in het groepsdocument, maar komt men direct uit bij de relevante informatie over blootstelling aan deze specifieke typen lijmen en kitten.

Wanneer u een stof of product niet kunt vinden op vergiftigingen.info, bel ons dan. Telefonisch is meer informatie beschikbaar dan online. Zo is in 2023 nieuwe documentatie gemaakt over GLP-1-agonisten, omberacetam en nieuwe synthetische opioïden. Deze informatie is voorlopig alleen telefonisch beschikbaar, zodat het NVIC aanvullende informatie kan verzamelen over vergiftigingen met deze stoffen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet