Terug

Productinformatie

Productinformatie

Bedrijven die gevaarlijke producten op de Nederlandse markt brengen, zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten aan te leveren. Gevaarlijke producten zijn te herkennen aan gevaarsymbolen op het etiket. Deze verplichting volgt uit artikel 45 van de CLP Verordening. Vanaf 1 januari 2021 is de procedure van aanlevering gewijzigd. Bedrijven leveren niet meer direct bij het NVIC aan maar via een online portaal van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Procedure vanaf 2021 uitklapper, klik om te openen

Om productnotificatie in EU landen te harmoniseren is in 2017 Bijlage VIII bij de CLP Verordening gepubliceerd. Hierin wordt de noodzakelijke kwaliteit van de productinformatie (zoals de op te geven samenstelling) beschreven. ECHA is verantwoordelijk voor de ondersteuning en ontwikkeling van praktische hulpmiddelen. Zo is er een elektronisch format ontwikkeld waarmee bedrijven hun productinformatie via een Europees portaal aan vergiftigingencentra kunnen aanleveren.

Vanaf januari 2021 moeten bedrijven informatie over consumenten- en professionele producten aanleveren in het nieuwe format via het Europese portaal. Industriële producten volgen in januari 2024.

De naleving van de notificatieverplichting wordt bij bedrijven gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Gebruik van productinformatie uitklapper, klik om te openen

Het NVIC gebruikt de aangeleverde productinformatie om professionele hulpverleners te kunnen informeren over de symptomen, diagnostiek en behandeling van acute vergiftigingen met gevaarlijke producten.

Om deze taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is kennis nodig van de samenstelling en de toxicologische eigenschappen van producten waarmee gebruikers in contact kunnen komen.

De productinformatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor medische doeleinden.

Notificatie van cosmetica uitklapper, klik om te openen

Cosmeticabedrijven zijn wettelijk verplicht om informatie over cosmetische producten bij het Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) aan te leveren, zoals voorgeschreven in de Cosmetica Verordening (EG) Nr. 1223/2009. Overheidsinstanties en vergiftigingencentra kunnen deze informatie vervolgens raadplegen.

Gebruik NVIC telefoonnummer op VIB uitklapper, klik om te openen

 Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 (wijziging van REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006) is het verplicht om het noodnummer van het NVIC (088 755 8000), als officieel adviesorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontvangen van productinformatie, op een veiligheidsinformatieblad (VIB) te vermelden. Aangezien het NVIC alleen beschikbaar is voor professionele hulpverleners moet hierbij worden vermeld:
‘Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen’, of in het Engels: ‘Only for the purpose of informing medical personnel in case of acute intoxications’.

Zie voor informatie over het gebruik van het noodnummer op het VIB in andere EU landen het overzicht van ‘Emergency telephone numbers’.

Let op: het is niet toegestaan het nummer van het NVIC te gebruiken op etiketten van producten.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet