Terug

Productinformatie

Bedrijven die gevaarlijke producten op de Nederlandse markt brengen, zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten bij het NVIC aan te leveren. Gevaarlijke producten zijn te herkennen aan gevaarsymbolen op het etiket. Deze verplichting volgt uit artikel 45 van de CLP Verordening. Vanaf 1 januari 2021 verandert de procedure van aanlevering. Bedrijven leveren dan niet meer direct bij het NVIC aan maar via een online portaal van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Dus tot 1 januari 2021 blijft de huidige procedure van kracht!

Huidige procedure van aanleveren

Voor het aanleveren van productinformatie beschikt het NVIC over een beveiligde website

Via deze website kan op eenvoudige wijze productinformatie worden aangeleverd. De productinformatie bestaat uit een gegevensblad met gedetailleerde informatie over de productsamenstelling, en een veiligheidsinformatieblad. Over de procedure van aanleveren leest u meer in het informatieblad productinformatie of in het Engelstalige product information sheet

De naleving van de notificatieverplichting wordt bij bedrijven gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Nieuwe procedure vanaf 2021

Om productnotificatie in EU landen te harmoniseren is in 2017 Bijlage VIII bij de CLP Verordening gepubliceerd. Hierin wordt de noodzakelijke kwaliteit van de productinformatie (zoals de op te geven samenstelling) beschreven. ECHA is verantwoordelijk voor de ondersteuning en ontwikkeling van praktische hulpmiddelen. Zo is er een elektronisch format ontwikkeld waarmee bedrijven hun productinformatie via een Europees portaal aan vergiftigingencentra kunnen aanleveren.

Vanaf januari 2021 moeten bedrijven informatie over consumenten- en professionele producten aanleveren in het nieuwe format via het Europese portaal. Industriële producten volgen in januari 2024.

Gebruik van productinformatie

Het NVIC gebruikt de aangeleverde productinformatie om professionele hulpverleners te kunnen informeren over de symptomen, diagnostiek en behandeling van acute vergiftigingen met gevaarlijke producten.

Om deze taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is kennis nodig van de samenstelling en de toxicologische eigenschappen van producten waarmee gebruikers in contact kunnen komen. Zie voor meer informatie de voorlichtingsfilm over het deponeren van productinformatie bij het NVIC.

De productinformatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor medische doeleinden.

Notificatie van cosmetica

Cosmeticabedrijven zijn wettelijk verplicht om informatie over cosmetische producten bij het Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) aan te leveren, zoals voorgeschreven in de Cosmetica Verordening (EG) Nr. 1223/2009. Overheidsinstanties en vergiftigingencentra kunnen deze informatie vervolgens raadplegen.