Terug

NVIC Jaaroverzicht 2022

NVIC Jaaroverzicht 2022

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is het kenniscentrum voor klinische toxicologie in Nederland. Het NVIC informeert artsen en andere professionele hulpverleners over de gezondheidseffecten en de behandeling van acute vergiftigingen. Naast een overzicht van de informatieverstrekking, toont dit jaarbeeld toont enkele opvallende ontwikkelingen uit het NVIC Jaaroverzicht 2022.

Telefonische informatieverzoeken uitklapper, klik om te openen

Website raadplegingen uitklapper, klik om te openen

Opvallende ontwikkelingen in 2022 uitklapper, klik om te openen

In 2022 ontving het NVIC 1.439 meldingen van jongeren van 13 tot en met 17 jaar die met opzet zichzelf probeerden te vergiftigen.

Deze doelbewuste vergiftigingen kwamen vaker voor bij meisjes dan bij jongens en betroffen vaak blootstelling aan de pijnstillers paracetamol (36%) of ibuprofen (14%). Daarnaast werden methylfenidaat (ADHD-medicatie), fluoxetine (antidepressivum) en quetiapine (antipsychoticum/antidepressivum) vaak met opzet in hoge dosering ingenomen. 

Het aantal doelbewuste vergiftigingen bij jongeren neemt vanaf juli 2020 toe. Dit is een verontrustende ontwikkeling, die vraagt om aandacht en actie. Het NVIC onderzoekt de achtergronden van dit probleem, in samenwerking met instanties op het gebied van mentale gezondheid.

In 2022 ontving het NVIC 195 meldingen over designer- en niet-geregistreerde benzodiazepinen. Deze benzodiazepinen zijn verantwoordelijk voor een toenemend aandeel van de vergiftigingen met nieuwe psychoactieve stoffen (NPS).

Wat opvalt, is dat het aantal telefonisch gemelde blootstellingen per stof fors afneemt, zodra de benzodiazepine op de Opiumlijst is geplaatst. In 2022 was dit bijvoorbeeld het geval voor clonazolam en etizolam, die eind 2021 werden verboden. Daarentegen wordt een verbod vaak gevolgd door de introductie van nieuwe, vooralsnog legale varianten; zo nam in 2022 het aantal meldingen over onder andere bromazolam en pyrazolam fors toe.

In 2022 werd het NVIC geraadpleegd over 555 vergiftigingen met nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), ook wel bekend als "designer drugs", "legal highs" of "research chemicals". Dit is een toename ten opzichte van eerdere jaren. De meeste vergiftigingen betroffen stoffen uit de groep van synthetische cathinonen, zoals 3-methylmethcathinon (3-MMC), gevolgd door designer- en niet-geregistreerde benzodiazepinen. NPS vergiftigingen waren verantwoordelijk voor 1 op de 3 drugsmeldingen bij personen van 13 jaar en ouder. 

Het NVIC ontving in totaal 1.800 meldingen over klassieke drugs, NPS en illegale middelen. Dit is 13% meer dan in 2021. Bij de klassieke drugs nam vooral het aantal vergiftigingen met cannabis en MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) toe.

Na een stabiele periode van drie jaar, is het aantal arbeidsintoxicaties in 2022 toegenomen tot 921 meldingen. Bij  arbeidsintoxicaties is relatief vaak sprake van oogcontact, wat tot oogschade kan leiden. 

Door snel en grondig te spoelen met water blijft oogschade vaak beperkt. Toch ontvangt het NVIC elk jaar enkele meldingen over werknemers die een hoornvliesbeschadiging oplopen door oogcontact met chemische stoffen.

Bij de arbeidsintoxicaties in 2022 waren 955 patiënten betrokken, met in totaal 1.057 blootstellingen aan toxische stoffen. In vergelijking met alle blootstellingen van mensen die in 2022 aan het NVIC werden gemeld, kwamen inademing, huid- en oogcontact bij arbeidsintoxicaties relatief vaak voor (respectievelijk 5%, 4% en 5% bij alle gemelde blootstellingen en 33%, 28% en 24% bij arbeidsintoxicaties). 

Uit onderzoek door het NVIC blijkt dat organisatorische, persoonlijke en technische factoren belangrijke oorzaken zijn voor het ontstaan van arbeidsintoxicaties.

Wilt u meer weten? Download hier het volledige NVIC jaaroverzicht 2022

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) uitklapper, klik om te openen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet