Terug

Zelf geplukte paddenstoelen kunnen zeer ernstige vergiftiging veroorzaken!

Zelf geplukte paddenstoelen kunnen zeer ernstige vergiftiging veroorzaken!

Het NVIC is dit jaar al geraadpleegd over acht patiënten die ziek werden na het eten van een maaltijd met zelf geplukte paddenstoelen. Momenteel zijn er weer veel paddenstoelen te vinden in bossen, parken en bermen. Het NVIC verwacht dan ook dat het aantal vergiftigingen door paddenstoelen als maaltijd de komende tijd nog kan stijgen. De afgelopen jaren werden er jaarlijks gemiddeld 20 patiënten met een paddenstoelintoxicatie gerapporteerd. Enkele van deze patiënten hebben zeer ernstige symptomen ontwikkeld, waaronder leverfalen. In sommige gevallen leidde dit tot een levertransplantatie of zelfs overlijden van de patiënt.

Paddenstoelen plukken

Helaas beseft niet iedere paddenstoelverzamelaar dat er gezondheidsrisico's zijn verbonden aan het wildplukken van paddenstoelen. Want hoewel er in Nederland verschillende goed eetbare soorten te vinden zijn, komen er ook (zeer) giftige paddenstoelen voor. Als een giftig exemplaar wordt aangezien voor een eetbare soort, kan dit ernstige gevolgen hebben, mede doordat de ingenomen hoeveelheid vaak vrij groot is. Opvallend is dat een groot deel van de patiënten een buitenlandse achtergrond heeft. Mogelijk zijn zij van huis uit meer gewend om zelf paddenstoelen te plukken, dan men in Nederland gewend is. Dit kan leiden tot intoxicaties als ze onvoldoende kennis hebben over de (giftige) soorten die in Nederland groeien.

Leverfalen door amatoxinen bevattende paddenstoelen

De meest beruchte paddenstoeltoxinen zijn de amatoxinen, die voorkomen in de groene knolamaniet (Amanita phalloides), maar ook in bijvoorbeeld bepaalde Lepiota soorten (parasolzwammen) en sommige Galerina-soorten (mosklokjes). Een amatoxinen-vergiftiging begint 6-24 uur na inname met zeer hevig braken en waterdunne diarree. Terwijl de patiënt vervolgens lijkt op te knappen, veroorzaken de amatoxinen levercelschade. Na enkele dagen kan dit resulteren in leverfalen, soms met fatale afloop. Intraveneuze toediening van silibinine (Legalon ® SIL) kan helpen deze leverschade te beperken. In geval van een (potentiële) amatoxinen-vergiftiging kan de arts via het NVIC silibinine bestellen uit de calamiteitenvoorraad van het RIVM. Dit jaar is al voor 7 patiënten silibinine uitgeleverd. Voor nadere informatie over amatoxinen en silibinine: zie www.vergiftigingen.info; monografie "Paddenstoelen, amatoxinen bevattende" en therapietekst “Silibinine toedienen”.

Andere scenario’s

Ernstige paddenstoelintoxicaties zijn meestal het gevolg van verwisseling met eetbare paddenstoelen, tijdens het wildplukken van paddenstoelen voor de maaltijd. Andere scenario's van ernstige paddenstoelintoxicaties zijn zeldzamer. Het gaat dan bijvoorbeeld om inname van paddenstoelen door mensen met een verstandelijke beperking, bewuste inname van giftige paddenstoelen als een zelfmoordpoging of inname van paddenstoelen in de hoop psychotrope effecten te ervaren (waarbij soms door een verwisseling een andere giftige soort wordt ingenomen). Ook hierbij kan een grote hoeveelheid zijn ingenomen, waardoor de intoxicatie ernstig kan verlopen. Bij accidentele innames door jonge kinderen ontstaan zelden ernstige klachten, omdat de dosis vaak beperkt is. Het is echter niet onmogelijk en daarom wordt aangeraden om binnen 1-2 uur na de inname geactiveerde kool toe te dienen. Dit kan opname van eventuele toxinen vanuit het maag-darmkanaal beperken.

Onbekende paddenstoel

Meestal is het onbekend welke specifieke paddenstoelsoort is opgegeten. Het NVIC kan aan de hand van de symptomen die de patiënt ontwikkelt een inschatting maken van het betrokken paddenstoeltoxine. De verschillende paddenstoeltoxinen veroorzaken namelijk ieder een verschillend symptomencomplex. Sommige paddenstoeltoxinen veroorzaken enkel maag-darmklachten, terwijl anderen bijvoorbeeld hallucinaties, leverfunctiestoornissen of nierfalen kunnen veroorzaken. Daarnaast kan het NVIC de behandelend arts in contact brengen met een mycoloog (paddenstoeldeskundige) om eventuele paddenstoelresten te laten determineren.

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid