Terug

Veilig werken met gevaarlijke stoffen kan beter

Veilig werken met gevaarlijke stoffen kan beter

Het aantal acute arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen gerapporteerd aan het NVIC, is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld (van 375 meldingen in 2015 naar 871 meldingen in 2019). Dit blijkt uit een retrospectieve analyse van de NVIC-meldingen over acute vergiftigingen op de werkvloer, die gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.  Meestal wordt het NVIC door een huisarts benaderd, maar ook medewerkers van de afdeling Spoedeisende Hulp, ambulance, medisch specialisten of de patiënt zelf bellen regelmatig met een vraag n.a.v. een arbeidsintoxicatie. Slachtoffers zijn met name volwassen mannen. Inademing is een belangrijke blootstellingsroute, maar ook huid- en oogcontact komen regelmatig voor. De meeste patiënten worden via meerdere routes tegelijk blootgesteld. Ongevallen gebeuren vaak met zuren (bv. zwavelzuur, fluorwaterstof en zoutzuur), logen (bv. natrium- en kaliumhydroxide) en gassen (bv. ammoniakgas, waterstofsulfidegas en koolmonoxide).  

Bij het merendeel van de patiënten wordt melding gemaakt van lichte tot matige gezondheidsklachten. Denk bijvoorbeeld aan irritatie van de slijmvliezen, hoesten en ademhalingsproblemen na inademing, huidirritatie en erytheem na huidcontact,  pijn, roodheid en tranenvloed na oogcontact. Ernstige gezondheidseffecten, zoals ernstigere ademhalingsproblemen, chemische brandwonden en corneabeschadiging, worden minder frequent gerapporteerd

Prospectief onderzoek gestart

De toename van het aantal acute arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen is verontrustend en er dient meer aandacht te komen voor de preventie van dergelijke incidenten op de werkvloer. Inzicht in de oorzaak van incidenten is essentieel bij de advisering van preventieve maatregelen om ongevallen op de werkvloer in de toekomst te voorkomen. Daarom wordt door het NVIC in 2020 en 2021 een prospectief onderzoek uitgevoerd om de aard en de omstandigheden van arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen verder in kaart te brengen.

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid