Terug

Nieuwe knop voor veterinaire informatie op www.vergiftigingen.info

Nieuwe knop voor veterinaire informatie op www.vergiftigingen.info

Dierenartsen krijgen vanaf vandaag hun eigen ingang naar veterinaire toxicologische informatie via de nieuwe knop ‘Veterinaire informatie’. Voor humane artsen blijven de bestaande opties ‘Bereken ernst’ en ‘Humane informatie’ beschikbaar.
Dierenartsen raadplegen steeds vaker het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in geval van een acute vergiftiging bij een dier. Om het aantal telefoontjes van dierenartsen te verminderen wordt onze veterinaire informatie vanaf nu ook toegankelijk via de NVIC-website www.vergiftigingen.info (VI). Op de homepage is een nieuwe knop ‘Veterinaire informatie’ gecreëerd die direct naar de veterinaire informatie in de monografie leidt. Het hoofdstuk met veterinaire informatie is ook te vinden in het navigatiemenu, links in beeld in de stofmonografieën.
De humane informatie blijft te benaderen via twee routes: het inschatten van de ernst van een vergiftiging via de knop ‘Bereken ernst’ of het lezen in de stofmonografieën via de knop ‘Humane informatie’. Voor dieren is een berekening van de ernst NIET mogelijk; de veterinaire informatie is uitsluitend in tekst beschikbaar.

In 2018 ontving het NVIC bijna 48.000 telefonische informatieverzoeken waarvan ruim 7700 van dierenartsen. Dit is 16% van het totaal aantal informatievragen. Deze groei heeft zich doorgezet tot 18% in 2019 (zie grafiek).

Professionaliseren veterinaire informatieverstrekking

Een paar jaar geleden is het NVIC gestart met het professionaliseren van de veterinaire consulten door een samenwerkingsverband aan te gaan met de specialistische dierenartsen van de Intensieve Zorgafdeling (IZa) van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (Faculteit Diergeneeskunde Utrecht). Deze Intensieve Zorgafdeling is de veterinaire equivalent van een Intensive Care afdeling van een ziekenhuis. Sinds 1 juni 2017 kunnen de NVIC-informatiespecialisten 24/7 een beroep doen op de kennis van deze dierenartsen wanneer zij te maken hebben met een medisch complexe acute vergiftiging bij een hond of een kat. Daarnaast beoordelen deze specialistische dierenartsen de veterinaire informatie in de NVIC-monografieën. Momenteel zijn er via deze weg 30 veterinair getoetste stofmonografieën beschikbaar. Ze gaan o.a. over bepaalde voedingsproducten waarmee veel dierintoxicaties plaatsvinden zoals chocoladeproducten, druiven en xylitol, alsook over specifieke geneesmiddelen (paracetamol, ibuprofen) en rodenticiden (langwerkende anticoagulantia, alfachloralose). De 30 stofmonografieën zijn al goed voor een dekkingspercentage van 31% van de vragen van dierenartsen. Deze veterinair getoetste documenten zijn te herkennen aan onderstaand logo:

Daarnaast zijn er nog een groot aantal stofmonografieën (circa 200 online beschikbaar) waarin veterinaire informatie is opgenomen die nog niet is getoetst door de veterinaire specialisten. Dierenartsen die de NVIC website raadplegen kunnen deze informatie ook inzien, waarbij men in het achterhoofd moet houden dat veterinaire behandelinformatie uit de (veelal) internationale literatuur stamt en af kan wijken van de Nederlandse standaard. Geleidelijk aan zal ook deze informatie getoetst worden. Tenslotte zijn er monografieën (circa 400 online beschikbaar) met slechts zeer beperkte veterinaire informatie. In die gevallen kan de dierenarts de toxicologische informatie in het humane deel van de stofmonografie raadplegen, waarbij natuurlijk geldt dat er altijd verschillen kunnen bestaan tussen mensen en dieren in bijvoorbeeld toxiciteit, metabolisme en klinische effecten van eenzelfde toxische stof.
Kortom: het is ‘werk in uitvoering’. Maar dankzij deze samenwerking krijgt de veterinaire informatieverstrekking een kwalitatief vergelijkbaar niveau als de informatieverstrekking over vergiftigingen bij mensen. Verder heeft deze samenwerking geleid tot het online beschikbaar komen van enkele veterinaire behandelprotocollen en gezamenlijke publicaties in veterinaire tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid