Terug

Nieuw op Vergiftigingen.info. Producten die in 2022 beschikbaar zijn gekomen

Nieuw op Vergiftigingen.info. Producten die in 2022 beschikbaar zijn gekomen

Op de website komt regelmatig nieuwe informatie beschikbaar. In dit bericht een selectie van nieuwe stoffen en producten in 2022.

Varenicline, pyridostigmine en doxylamine, zijn geneesmiddelen die in 2022 op vergiftigingen.info beschikbaar zijn gekomen. Varenicline wordt in Nederland gebruikt als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Door binding aan dezelfde receptoren als nicotine, beïnvloedt varenicline het beloningsmechanisme van roken. Pyridostigmine is geregistreerd voor de behandeling van myasthenia gravis, een zeldzame auto-immuunziekte, die gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte.
Doxylamine is in Nederland geregistreerd voor de behandeling van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap. Het middel behoort tot de klassieke eerste generatie H1-antihistaminica en heeft een sederende werking. Daarom wordt het ook ‘off-label’ als slaapdrank verkocht. Dit zijn vaak producten op basis van natuurlijke ingrediënten zoals honing en kruiden, die tevens ethanol en doxylamine bevatten. Het NVIC wordt circa 20 keer per jaar keer gebeld over doxylamine, dit betreft o.a. meldingen over kinderen die per ongeluk van deze producten gedronken hebben en vergiftigingsverschijnselen ontwikkelen. Met behulp van de nieuwe informatie, kan snel een risicoanalyse op de website worden uitgevoerd na inname van een dergelijk product. De behandelend arts weet dan hoe ernstig de te verwachten gezondheidseffecten zijn en welke behandeling noodzakelijk is. Het NVIC heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ingelicht en deze treedt handhavend op tegen illegale verkoop van doxylamine in producten die onder de Warenwet vallen.

Verder zijn een aantal korte factsheets over veel gevraagde ‘niet of nauwelijks toxische producten’ gemaakt. Denk aan producten zoals kattenbakkorrels en vetkrijt. Door de informatie op onze website is de behandelend arts snel op de hoogte van de beperkte risico’s en wat eventuele alarmsignalen zijn.  Bellen naar het NVIC is dan meestal niet meer nodig.

Het materiaal waaruit munten, magneten en vele andere vreemde voorwerpen (scherp/puntig/stomp) bestaan, is veelal inert en wordt niet geabsorbeerd. Er is na inname geen sprake van toxiciteit. Het klinisch beeld wordt veroorzaakt door mechanisch letsel of andere problemen (bv. obstructie) en niet door een vergiftiging. Het NVIC is niet deskundig in verdere diagnose en behandeling van eventuele complicaties. Met de korte informatie die in 2022 beschikbaar is gekomen op vergiftigingen.info, kan via een eenvoudig stroomschema snel bepaald worden of verdere behandeling door een KNO of MDL arts nodig is.

Dierenartsen raadplegen regelmatig de website van het NVIC. Daarom is het belangrijk dat documenten naast humane ook veterinaire informatie bevatten. In 2021 werd het NVIC circa 100 keer gebeld over dieren die verschillende soorten noten en circa 50 keer drop hadden opgegeten. Verder is er naast een document over xylitol, een tweede document over de overige zoetstoffen beschikbaar gekomen. Aangezien xylitol giftig is voor honden zijn dierenartsen nieuwgierig of honden ook gevoelig zijn voor andere zoetstoffen, daarom is er een document Zoetstoffen (overig) gemaakt.

Blootstelling aan een muizen- of rattengif, waarvan de samenstelling onbekend is, komt vaak voor onder zowel mensen als dieren. Daarom wordt in de nieuwe factsheet beknopte informatie over het klinisch beeld van de belangrijkste stofgroepen gegeven. Denk aan (langwerkende) anticoagulantia, alfa-chloralose, cholecalciferol (vitamine D3), strychnine en thallium. Daarnaast is het belangrijk om snel te bepalen welke behandeling ingezet moet worden. Daarom is in het document een eenvoudige flowchart opgenomen die gebruikt kan worden na blootstelling aan een rodenticide met een onbekende samenstelling. Zodra bekend is om welk rodenticide het gaat, kan natuurlijk direct de juiste stofmonografie gebruikt worden. Deze zijn al langer beschikbaar op de website.

Ook lachgas is nieuw op onze website. Tot en met 2021 was deze monografie niet beschikbaar via www.vergiftigingen.info in verband met lopend onderzoek naar de chronische toxiciteit en de verslavende potentie van lachgas. Inmiddels zijn deze onderzoeken afgerond en zijn de resultaten gerapporteerd aan de NVWA en het ministerie van VWS. Mede dankzij de artsen die ons gebeld hebben over gezondheidsproblemen door lachgas, hebben we bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van nieuw beleid ter bescherming van de volksgezondheid. Per 1 januari 2023 wordt verkoop van lachgas voor recreatieve inhalatie verboden in Nederland. De monografie van lachgas is beschikbaar gemaakt op www.vergiftigingen.info.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is het kenniscentrum voor de klinische toxicologie in Nederland. Voor vragen over acute vergiftigingen zijn wij 24/7 telefonisch bereikbaar. Daarnaast is onze website https://www.vergiftigingen.info een belangrijke bron van informatie voor medische professionals.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet