Terug

Incidenten met gevaarlijke stoffen? Het CET-md weet raad

Incidenten met gevaarlijke stoffen? Het CET-md weet raad

Het NVIC neemt deel aan het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md), een landelijk netwerk van acht kennisinstituten dat 24/7 om advies gevraagd kan worden tijdens incidenten met gevaarlijke stoffen.

Voor wie is het CET-md en hoe kan het worden benaderd?

Het CET-md biedt 24/7 ondersteuning en kan benaderd worden door hulpdiensten en overheden. Denk hierbij aan veiligheidsregio’s, brandweer en gezondheidskundige diensten. Het CET-md kan direct benaderd worden via één van de deelnemende instituten (zoals het NVIC 088-755 8000), of via het centrale CET-md loket (088 – 67 88 999). https://www.dcc-ienw.nl/themas/milieu/cet-md

CET-md: wie zijn de deelnemers?

Naast het NVIC nemen deel: RIVM-MOD (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Milieuongevallendienst), LIOGS (Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen), KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), WFSR (Wageningen Food Safety Research), Defensie-CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid), KWR Water en WMCN-LCM (Watermanagementcentrum Nederland - Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water van Rijkswaterstaat). Het CET-md wordt gefaciliteerd vanuit het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC I&W)

Wat doet het CET-md?

Het CET-md kan dag en nacht om advies gevraagd worden bij complexe incidenten met gevaarlijke stoffen, in het bijzonder grotere incidenten met risico’s voor volksgezondheid, milieu en drinkwater. Hierbij kan gedacht worden aan milieuverontreinigingen ten gevolge van brand of lozingen, incidenten met voertuigen die chemische stoffen vervoeren, drinkwatervervuilingen, etc. Het CET-md:

  • geeft advies over eigenschappen van gevaarlijke stoffen zoals oplosbaarheid, ontploffingsgevaar, geschikte blusmiddelen en de  mogelijke effecten op mens, dier, milieu en voedselveiligheid, ook bij verstoring van de drinkwatervoorziening,
  • ondersteunt, bijvoorbeeld door meten en monsters nemen op de incidentlocatie, het modelleren van de verspreiding van stoffen in bijvoorbeeld (drink)water, of in de lucht via een gaswolk of een rookpluim,
  • geeft advies over handelingsperspectieven.

Hoe is het CET-md georganiseerd?

Als er een vraag binnenkomt bij het CET-md, via het centrale loket of bij één van de deelnemers, zullen de voor de situatie relevante instituten aan de slag gaan met modelleringen, expertbeoordelingen en analyses. Zij stellen de andere instituten op de hoogte via verschillende communicatiekanalen, waaronder een afgeschermde website. Bij complexe incidenten kan een procesmanager worden ingeschakeld om te coördineren. Dit is nuttig bij een calamiteit waarbij meerdere instituten en vragenstellers betrokken zijn, zoals de brand bij Shell in Moerdijk of het binnenvaartschip met lekkage van fosfine. In overleg kan een instituut worden aangewezen dat de leiding neemt in het proces om tot een gemeenschappelijk advies te komen (de hoofdaannemer).

Wat is de rol van het NVIC in het CET-md?

Het NVIC is het Nederlandse kennisinstituut op gebied van acute vergiftigingen. Het NVIC kan:

  • een snelle risicoanalyse maken bij acute blootstelling aan (een) gevaarlijke stof(fen),
  • aangeven welke gezondheidseffecten er te verwachten zijn,
  • aangeven hoe een patiënt het beste kan worden behandeld na blootstelling aan een gevaarlijke stof,
  • adviseren over de inzet van specifieke antidota en assisteren bij de uitgifte van zeldzame antidota,
  • op basis van de symptomen inschatten aan welke stof(fen) een patiënt is blootgesteld.

Bij het NVIC staan we 24/7 paraat om vragen via het CET-md te beantwoorden, naast de “normale” stroom vragen over acute vergiftigingen. Korte vragen over kleine incidenten worden direct telefonisch beantwoord. Bij een complex incident waarbij schriftelijk advies gewenst is, kan de dienstdoende NVIC-er de vraag doorspelen naar een Calamiteitenwacht (CAWA, piketdienst). Deze CAWA kent het CET-md netwerk goed en kan de andere deelnemers activeren of om advies vragen.  Samen met de dienstdoende medisch specialist van het NVIC (piketdienst) schrijft de CAWA een passend advies, wat via het CET-md naar de vraagsteller gaat. Daarnaast kan het NVIC actief contact zoeken met (medische) hulpverleners in de getroffen veiligheidsregio om hen snel van de juiste informatie over symptomen en behandeling te voorzien.

Meer informatie over het NVIC binnen het CET-md? Bekijk de informatiefilm over de rol van het NVIC in het CET-md.

Wat is de rol van het NVIC in het CET-md?

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid