Terug

Adrenaline auto-injector: Ongeluk treft vaak kind

Het NVIC wordt gemiddeld 17 keer per jaar geraadpleegd voor advies bij prikaccidenten met een adrenaline auto-injector. Opvallend is het relatief grote aantal kinderen van 12 jaar of jonger dat hierbij betrokken is. Accidentele prikken komen voor in hand, vinger, arm en been. Wilt u meer weten, lees dan het artikel in het Pharmaceutisch Weekblad.

Informatie over symptomen en behandeling (incl stroomschema) zijn ook te vinden op www.vergiftigingen.info in de NVIC-monografie Epinefrine.