Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is het kenniscentrum voor de klinische toxicologie in Nederland. Het NVIC informeert artsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen.

Voor informatie en advies dag en nacht bereikbaar.

Gevaar zit in een klein hoekje

U komt dagelijks in aanraking met vele chemische stoffen. Voorbeelden hiervan zijn geneesmiddelen, huishoud- en doe-het-zelf producten, cosmetica, drank en genotsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Bij normaal gebruik zullen deze producten geen problemen veroorzaken. Bij onjuist gebruik of een onjuiste hoeveelheid kunnen echter serieuze gezondheidsproblemen ontstaan. Denkt u bijvoorbeeld aan een kindje dat uit nieuwsgierigheid een slokje neemt uit een fles allesreiniger.

Vermoedt u een vergiftiging?

Neem dan contact op met uw huisarts (of buiten kantooruren met de huisartsenpost). Uw arts kan het NVIC dag en nacht bereiken met vragen over de vergiftiging. Bij het NVIC is er uitgebreide kennis over de problemen die (gevaarlijke) chemische stoffen  in ons lichaam kunnen veroorzaken.

Acute vergiftigingen

Per jaar ontvangt het NVIC ruim 45.000 informatieverzoeken over vergiftigingen bij mensen en dieren. Door registratie hiervan kunnen trends in aard en ontwikkeling van vergiftigingen worden gesignaleerd.

Advies bij calamiteiten

Het NVIC wordt ook ingeschakeld bij calamiteiten met chemische en radioactieve stoffen. Het NVIC is verantwoordelijk voor informatie en advies over de gezondheidsrisico’s en de behandelings-mogelijkheden van alle betrokkenen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het NVIC doet uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van chemische stoffen in het menselijk lichaam en de effecten die deze chemische stoffen daar kunnen veroorzaken. Daarbij wordt ook onderzocht waarom sommige mensen  gevoeliger zijn voor een stof dan anderen. De opgedane kennis gebruiken wij om de kwaliteit van onze informatieverstrekking en advisering te verbeteren.

Informatie over gevaarlijke producten

Bedrijven die gevaarlijke producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om het NVIC op de hoogte te brengen welke (gevaarlijke) stoffen in hun producten zitten. Met die informatie kan het NVIC een goede analyse maken van de gezondheidsrisico’s van zo’n product.